O nas

MOTTO : „Żeby zdobyć wiedzę – trzeba się uczyć , ale żeby zdobyć mądrość trzeba obserwować” (Marylyn Vos Savant)

Zainteresowanie rasami pierwotnymi strzegącymi dobytku człowieka towarzyszyło nam od dawna . Wybraliśmy do Hodowli dwie pokrewne sobie rasy pochodzenia azjatyckiego Mastiffa tybetańskiego i Owczarka środkowoazjatyckiego – oraz nazwę hodowli : BESKERM co w j.afrykanerskim znaczy OCHRANIAĆ

Obie rasy wiernie służyły człowiekowi na różnorodnych etapach rozwoju gospodarki rolniczej , pokonując surowy klimat oraz burzliwe dzieje historii Azji środkowej pełne podbojów i wojen. Tysiaclecia wykorzystania tej rasy w podobnych warunkach przyrodniczych i kulturowych doszlifowały jej robocze cechy do całkowitej perfekcji .

Pochodzenie obu ras nie jest jednoznacznie określone, jedne źródła za przodka wszystkich owczarków środkowoazjatyckich podają doga /mastiffa / tybetańskiego , inne odwrotnie – … niemniej jednak, faktem jest , że areał aborygennego rozprzestrzenienia owczarka i tybetańskiego dogajest geograficznie bliski i jeżeli nawet doga tybetańskiego nie uznawać za jedynego przodka owczarka środkowoazjatyckiego, to bez wątpienia był on jednym z nich, przy tym wywierającym na niego stały i silny wpływ w przeciągu kilku wieków, czego najwiarygodniejszym dowodem jest nasz reproduktor FIODOR Sanja.

Ze względu na wspólne pochodzenie obu ras przy jednoczesnych różnicach w sposobie użytkowania ( patrz opisy ras ) w dużym uproszczeniu możemy powiedzieć że wewnątrz każdej populacji dochodziło do podziału psów na większe i silniejsze do ochrony, charakterystyczne dla ludów osiadłych  i na bardziej drobne, lekkie i ruchliwe do pasienia i polowań, charakterystyczne dla gospodarki koczowniczej. Warto przy tym zwrócić uwagę na ścisły związek pomiędzy eksterierem a cechami roboczymi psów i ich wykorzystywaniem . Owczarek środkowoazjatycki – posłuszny pomocnik czabana , dog środkowoazjatycki będący pośrednim ogniwem pomiędzy mastiffami a owczarkami oraz zupełnie odrębny od w/w typ psychiki jakim jest mastiff środkowoazjatycki . Znajomość roboczego wykorzystywania poszczególnych typów , ich psychicznej odrębności oraz różnic w eksterierach jest bardzo istotna dla każdego miłośnika rasy . Zależność ta, stała się przedmiotem naszych zainteresowań gdyż poprawne rozpoznanie i zakwalifikowanie psa do odpowiedniego typu…umożliwia prawidłowy dobór par do hodowli i gwarantuje celność skojarzeń ….

Głównym celem naszej pracy hodowlanej jest wzmocnienie walorów roboczych – /użytkowych / zgodnie z wybranym typem poprzez dobieranie par hodowlanych o podobnym eksterierze , temperamencie i reakcjach stróżowania .

Wzmocnienie walorów roboczych zgodnie z typem jest szczególnie ważne ponieważ walory robocze psów zanikają dziesiątki razy szybciej niż cechy fenotypowe. Na szczególną uwagę zasługuje zachowanie u potomstwa wszystkich pierwotnych a niespotykanych u ras hodowlanych walorów, jak : reakcja „aktywnej obrony” , szlachetność „rycerzy wschodu „ opiekuńczość w stosunku do słabszych , nieufność do obcych … etc, etc,

Do realizacji tego założenia niezbędna jest konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez obserwację zachowań , metod stróżowania i reakcji na niebezpieczeństwo … Stąd na naszej stronie znajdziecie Państwo wiele informacji fotograficznych oraz filmików pokazujących zachowania naszych psów w różnych sytuacjach życiowych oraz ich reakcje zgodne z typem jaki reprezentują ….

Jesteśmy przekonani że właściwa interpretacja psich zachowań jest niezbędna również do nawiązania poprawnych relacji właściciel – pies, zbudowania obopólnego zaufania , które jako pomoc w wychowaniu zapobiegnie wielu nieporozumieniom…

W naszej hodowli nie praktykujemy i nie polecamy pobudzania agresji u psów gdyż uwazamy to za absolutnie zbyteczne a nawet niebezpieczne…

Owczarek środkowoazjatycki i Mastiff tybetański to rasy dumne i myślące w dojrzałym wieku umiejące bezbłędnie oceniać prawdziwe niebezpieczeństwo i reagować adekwatnie do sytuacji, opanowane, znające swoją siłą o dużej pewności wewnętrznej, zrównoważonym systemie nerwowym i silnej psychice… nie hałaśliwe i nie goniące oddalającego się wroga , posiadają wystarczający arsenał środków wyrazu aby zniechęcić, odgonić a w ostateczności skutecznie unieszkodliwić intruza …

Kupując szczeniaka, każdy właściciel powinien uzbroić się w cierpliwość gdyż uwzględniając powolne tempo rozwoju psychicznego obu ras, każdy młodzik , będzie reagował właściwie dopiero z czasem , na podstawie naturalnych, psychicznych przesłanek, jak poczucie terytorium , osiągnięcie dojrzałości płciowej i zdobycie określonego statusu społecznego. Jeżeli rozwinie się agresję na innej podstawie , to u psa ukształtuje się patologiczne zachowanie.
Wtedy agresja staje się celem samym w sobie, atak jako taki dostarcza przyjemności i psu staje się zupełnie wszystko jedno , na kogo i w jakich okolicznościach się rzuci. Takie psy są niebezpieczniejsze od jakichkolwiek dzikich zwierząt a ich los jest jednoznaczny.Takie „ szkolenia „ często nieumiejętnie przeprowadzane , na młodych, niedojrzałych psychicznie osobnikach , mogą doprowadzić , ( co najmniej ) , do złamania charakteru psu , pies zamknie się w sobie, stanie się lękliwy i bezpowrotnie straci kontakt z właścicielem. Wykorzystanie takiego psa jako obrońcy jest już po prostu niemożliwe.

W dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny naszych psów , staramy się zapewnić im stały kontakt z nami zarówno w mieszkaniu jak i na terenie hodowli oraz regularnych spacerach poza terenem

Nasze suki matki karmią i wychowują swoje szczeniaki do czasu kiedy uważają to za konieczne . Nigdy nie oddzielamy matki od szczeniąt gdyż jej nauki współżycia w stadzie są niezbędne dla potomstwa …,

szczeniaki mają kontakt również z innymi sukami i samcami – których instynkt opiekuńczy nad młodszymi i słabszymi jest żelazną zasadą ras pierwotnych żyjących według reguł stada. Właśnie w stadzie , szczeniaki pobierają pierwsze lekcje i nawyki zachowań oraz otrzymują niezbędne do późniejszego życia informacje . W tym celu stworzyliśmy tzw. „ grupypobytowe „ wielopokoleniowe przebywające na terenie wybiegów w hodowli na zmianę z innymi grupami.

Nadzwyczajnym ojcem , nauczycielem , opiekunem i obrońcą szczeniąt jest nasz reproduktor RAMA Gele Baba Hatim – polecamy zapoznać się z jego metodami obrony szczeniąt na filmikach dostepnych na naszej stronie

W/w „ System grupowy „ uważany przez kynologów za najkorzystniejszy z punktu widzenia rozwoju psychicznego i fizycznego psa, jest również praktykowany przez nas na spacerach … Stworzyliśmy tzw. „ grupy spacerowe”, również wielopokoleniowe ,

które regularnie poznają okoliczne przestrzenie , lasy, pola, rzeki, ale i konglomeracje miejską , stąd nasze szczeniaki wychodzą do nowych domów : śmiałe , zdrowe i stabilne psychicznie ku zadowoleniu wszystkich. W nowych domach świetnie spełniają się również w roli stróży , czego dowodem są liczne podziękowania zadowolonych i zdumionych taka dojrzałością u kilkumiesięcznego szczeniaka , właścicieli .. przy czym są przyjacielskie , oddane rodzinie , nieufne do obcych , ale posłuszne , tolerują wpuszczonego na teren obcego, nie zostawiając go jednak bez kontroli.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszej hodowli.

Cytat: „Zarozumiałością i bezczelnością człowieka jest mówienie że zwierzęta są nieme , tylko dlatego że są nieme dla jego tępej percepcji”

/ Mark Twain /